Renovatie en restauratie

 

Wanneer is het tijd voor renovatie

Oude voegen

Beschadigd voegwerk

De gevel van een woning is continu onderhevig aan invloeden van buitenaf. Zo zorgt neerslag voor verslechtering van de gevel, maar ook planten als mos en klimop kunnen de muur beschadigen. Dit kan ernstige gevolgen hebben, vooral als de schade dusdanig van omvang is dat er scheuren en kieren ontstaan. Vorst of hevige neerslag hebben dan namelijk door de scheuren vrij spel naar de binnenkant van de woning, met alle gevolgen van dien. Wanneer er scheuren ontstaan in het voegwerk, of wanneer dit begint af te brokkelen is renovatie van het voegwerk dan ook aan te raden.

Renovatie

Voegen uithakken

Uitbikken van het voegwerk

Voegen slijpen

Uitslijpen van het voegwerk

Bij renovatie worden de voegen eerst uitgeslepen of uitgebikt, afhankelijk van de hardheid van de voeg. Hierna worden de kapotte stenen verwijderd en vervangen, zodatde scheuren zijn verdwenen. Als laatste wordt de gevel voorzien van nieuw voegwerk. Hierna kan er eventueel worden gekozen voor impregnering van de gevel, om deze in de toekomst te beschermen tegen alle invloeden van buitenaf.

Restauratie

Bij het restaureren van de gevel wordt de schade aan de geveSDC11607l hersteld. Bij restauratie worden originele materialen gebruikt. Dit in tegenstelling tot renovatie, daarbij worden namelijk vernieuwingen aan de gevel aangebracht. De kosten voor restauratie liggen dan vaak ook wat hoger dan voor renovatie, omdat originele materialen nu eenmaal iets duurder zijn. Restauratie wordt vaak toegepast bij oude of monumentale panden. Meestal wordt er bij dit soort panden gekozen voor een knip- of snijvoeg.

Proefstukken

SDC11579

Proefstukken

Voordat de gevel opnieuw wordt gevoegd worden er een aantal proefstukken gezet. Deze proefstukken hebben een verschillende kleur en geven een indruk van het eindresultaat. Aan de hand van deze proefstukken kunt u kiezen in welke kleur de gevel dient te worden gevoegd.